Disclaimer

Deze website op de URL www.thewritemind.be (hierna genoemd“de website”) is eigendom van en wordt beheerd & onderhouden door The Write Mind bvba (hierna genoemd “The Write Mind”). Deze disclaimer is van toepassing op elke raadpleging van de website. Door raadpleging van de website verklaart de bezoeker (hierna genoemd “de gebruiker”) zich uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van deze disclaimer.  The Write Mind kan de bepalingen van deze disclaimer te allen tijde eenzijdig wijzigen.

Contactgegevens & adres maatschappelijke zetel:

The Write Mind VOF
Affligemdreef 135
9300 Aalst

E-mail

Ondernemingsnummer BE 0629.813.773

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie aangeboden op de website is van algemene aard.  Zij is niet aangepast aan specifieke omstandigheden en kan dus onder geen enkele omstandigheid als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

The Write Mind streeft ernaar de website met zorg te onderhouden en up-to-date te houden. The Write Mind kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde beschikbaar zal zijn. The Write Mind garandeert ook niet dat de website te allen tijde ook daadwerkelijk up-to-date is en dat de informatie die erop getoond wordt steeds volledig foutloos is. Indien de website onjuistheden zou bevatten of indien de website onbeschikbaar zou zijn, zal The Write Mind steeds de grootst mogelijke inspanningen leveren om dit zo snel als mogelijk te verhelpen.

The Write Mind behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene gebruiksvoorwaarden van de website, alsmede de inhoud en opzet ervan te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde functies en diensten op de website tijdelijk worden opgeschort.

The Write Mind kan in geen geval tegenover wie dan ook aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de website of te wijten aan het onbeschikbaar zijn van de website – met inbegrip van, en dat zonder enige beperking, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of datasets op het computersysteem van de gebruiker, beschadiging van hardware en/of software van de gebruiker.

Via specifieke hyperlinks op de website kan de gebruiker buiten de website terecht komen op websites van derden. Het staat de gebruiker vrij deze websites te raadplegen. The Write Mind staat in geen geval garant voor de nauwkeurigheid, precisie, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie op websites van derden waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen aldaar.

Een hyperlink naar een website van derden dient te worden beschouwd als een hulpmiddel voor de gebruiker.  Een hyperlink naar een website van derden houdt niet in dat The Write Mind dergelijke website of de producten en diensten die er beschreven worden, goedkeurt.

The Write Mind geeft geen enkele garantie wat het veiligheidsniveau van websites van derden betreft. The Write Mind kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks – met inbegrip van, en dat zonder enige beperking, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of datasets op het computersysteem van de gebruiker, beschadiging van hardware en/of software van de gebruiker.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van website, met inbegrip van logo’s, gegevens, teksten, beelden, tekeningen,… behoren toe aan The Write Mind. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van het geheel van de website, onder welke vorm en op welke wijze dan ook, is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van The Write Mind.

Privacybeleid

The Write Mind respecteert de privacy van de gebruiker.  The Write Mind verzamelt geen persoonlijke gegevens – zoals namen, adressen, telefoonnummers of emailadressen – via de website, tenzij de gebruiker dergelijke gegevens vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld bij registratie via een contactformulier). Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens vindt uitsluitend plaats voor de aangegeven doeleinden en in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Conform deze wet heeft elke gebruiker van de website het wettelijk recht om de persoonlijke gegevens die aan The Write Mind zijn verstrekt in te zien, te verifiëren, te wijzigen of te laten verwijderen. Daartoe dient de gebruiker per e-mail contact op te nemen met The Write Mind. Elke gebruiker kan een eerder gegeven toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens te allen tijde herroepen. Vragen of opmerkingen aangaande privacy kunnen steeds aan The Write Mind worden gemeld per email.

Wanneer een gebruiker de website bezoekt, kan The Write Mind gegevens verzamelen die niet aan een individuele persoon kunnen worden toegeschreven (zoals, maar niet beperkt tot, de gebruikte internetbrowser, het besturingssysteem van de gebruikte computer, tablet of smartphone, het aantal bezoeken, de duur van elk bezoek, …). The Write Mind gebruikt deze gegevens enkel om de populariteit van de website te meten, om de prestaties en inhoud ervan te verbeteren en om het comfort voor de gebruikers te verhogen.

Van tijd tot tijd kan The Write Mind de verklaring aangaande het privacybeleid wijzigen. In het geval van wijzigingen maakt The Write Mind de gewijzigde versie van deze verklaring hier online beschikbaar. Omdat wijzigingen op elk moment kunnen worden doorgevoerd zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte wordt gesteld, worden alle gebruikers verzocht deze verklaring met betrekking tot bescherming van persoonlijke gegevens regelmatig door te nemen.

Gebruik van cookies

Een cookie is een mini-bestandje dat wordt opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker en dat The Write Mind in staat stelt om aan de terugkerende gebruiker gepersonaliseerde diensten te leveren. The Write Mind gebruikt onder geen beding dergelijke cookies om het surfgedrag van de gebruiker na te gaan.

Cookies blijven opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker tot de gebruiker ze zelf verwijdert. Instellingen van de gebruikte internetbrowser kunnen steeds worden aangepast zodat de gebruiker een melding ontvangt bij het opslaan van cookies of zodat cookies niet automatisch worden opgeslagen. Als de gebruiker cookies die worden gebruikt door de website niet opslaat, kan de website nog steeds worden gebruikt maar kan er eventueel sprake zijn van beperkingen bij het gebruik van enkele diensten of functies of van een verminderd gebruikscomfort.

Toepasselijk recht

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Luc MeulewaeterDisclaimer