ONTWIKKEL INTERESSANTE CONTENT

Inspireer vertrouwen bij je doelgroep

Jouw content is dé sleutel tot een succesvolle content marketing strategie

Concrete en interessante content is niet alleen de kern van elk goed gesprek met prospecten of klanten, het is ook de basis van een succesvol content marketing plan. Het doel van content marketing is immers om prospecten en klanten sterker te binden met behulp van informatie die voor hen waardevol en relevant is.

Kwaliteitsvolle en interessante content ontwikkelen en delen met je doelgroep positioneert je op een heel natuurlijke manier als een autoriteit binnen jouw vakgebied en inspireert vertrouwen. Op die manier koop je niet de aandacht van je doelgroep, je verdient ze.

Woorden bewegen anderen

Concrete en interessante content helpt je de klik te maken met anderen. Daarbij draait het in de eerste plaats om woorden. Die hebben nu eenmaal de kracht om anderen te bewegen. Woorden drukken visie uit, geven richting en beïnvloeden denkpatronen.  En hoewel een aantrekkelijke vormgeving van jouw content nodig is om de aandacht te trekken, zal niemand de tijd nemen om een mooi vormgegeven verhaal zonder echte inhoud of boodschap te lezen.

Geloofwaardige interessante content ontwikkelen voor alle fases van het verkoopproces

Je moet natuurlijk heel goed nadenken over wie je wil bereiken met jouw content en welke informatie de klik kan maken.  De behoefte aan relevante informatie binnen je doelgroep hangt sterk af van de fase binnen het verkoopproces.  Enerzijds wil je nieuwe contacten converteren in prospecten en klanten, maar anderzijds wil je uiteraard ook optimaal inspelen op de loyaliteit van je bestaande klanten.  Dat is een heel spectrum van zeer verschillende profielen waarmee je in dialoog wil komen en waarop je jouw content marketing strategie moet afstemmen.

Om vertrouwen te winnen is het essentieel dat je focust op content ontwikkelen en publiceren die 100% geloofwaardig is.  Managers en ondernemers staan sceptisch en kritisch tegenover puur commerciële verhalen, maar zijn wel steeds op zoek naar informatie die hen helpt om goede beslissingen te nemen. Geloofwaardige, relevante feiten en getallen zijn waardevol voor hen.  Met dergelijke informatieve content positioneer je je van meet af aan als een competente en betrouwbare partner – en dat voordeel draag je mee gedurende jouw verdere contacten met prospecten en klanten.

Ontdek hoe je een slim content marketing plan op punt stelt

Luc MeulewaeterOntwikkel inspirerende content