Alle posts met eigenschap: Sensoren

Digitaal innoveren op de fiets

Digitaal innoveren op de fiets

Technologische innovatie en fietsen is een combinatie die tot de verbeelding spreekt. Daarom selecteert deze pagina een aantal recente blog posts waarin de thema’s fietsen en digitale innovatie aan bod komen. En daarbij gaat het heus niet altijd over steeds maar sneller fietsen.

Met beide voeten op de trappers

Technologische innovatie en fietsen is een combinatie die tot de verbeelding spreekt. Daarom selecteert deze pagina een aantal recente blog posts waarin de thema’s fietsen en digitale innovatie aan bod komen. En daarbij gaat het heus niet altijd over steeds maar sneller fietsen.

Kalfjes kondigen geboorte aan via internet

Cows on Web is een kalf-alarmsysteem dat veehouders via internet op de hoogte brengt van ophanden zijnde bevallingen binnen hun veestapel. Het is absoluut een mooi voorbeeld van technologische innovatie in de land- en tuinbouwsector, en is daar onlosmakelijk verbonden met de opgang van wat men precisielandbouw noemt.