De blog van The Write Mind

Succes met email marketing: simpel, maar niet makkelijk

Succes met email marketing: simpel, maar niet makkelijk
In deze Unboggle post komen volgende onderwerpen aan bod:

Succes met email marketing: simpel, maar niet makkelijk

Moderne email marketing platformen zijn de laatste jaren dermate geëvolueerd dat je er in korte tijd heel veel mooie dingen mee kan doen. Maar, en daar wringt het schoentje, uiteindelijk moet je wel zelf voor zorgen voor succes met email marketing en jouw nieuwsbrieven effectief en efficiënt werk laten leveren.

De grootste uitdaging bestaat erin om op een goede manier om te gaan met de beperkte aandachtsboog van je lezerspubliek. En hoewel de sleutel voor succes met email marketing ligt bij sterke copywriting, met aandacht voor de interesses van je doelpubliek, volstaat sterke copywriting vaak niet om je doelpubliek tot actie te bewegen. In die context is het omgekeerde piramidemodel bijzonder interessant: het laat je toe om de aandacht voor je verhaal te versterken en je lezers daadwerkelijk tot in beweging te krijgen.

Om dit toe te lichten, ga ik in deze blog post eerst dieper in op waar dit omgekeerde piramidemodel precies voor staat. Vervolgens laat ik je ook zien hoe ook jij dit model handig kan gebruiken om meer effectieve email nieuwsbrieven te maken.

Wat is het omgekeerde piramidemodel, en waarom werkt het?

Ik schreef het al in een vorige blog post: uit recent onderzoek uitgevoerd door Microsoft zou blijken dat onze aandachtsboog te vergelijken is met die van een goudvis. Onderzoekers kwamen tot de bevinding dat de menselijke aandachtsboog verkort is van 12 seconden in 2000 naar een luttele 8 seconden vandaag.

Met zo’n korte aandachtsboog kan je er niet van uitgaan dat je doelpubliek ook daadwerkelijk jouw email campagnes woord voor woord zal lezen. Meestal zal “lezen” zich in dit geval beperken tot het snel scannen van je email. En net daarom is het van groot belang om jouw nieuwsbrieven bewust te structureren. Op die manier zorg je ervoor dat de sleutelelementen van je campagne daadwerkelijk de aandacht trekken van je lezers.

Het omgekeerde piramidemodel ondersteunt je daarbij. In wezen is dit model een kader dat je helpt om de elementen van je email campagnes (titels, beelden, buttons, …) zo te structureren dat ze samen de aandacht trekken van je lezers en die aandacht gecoördineerd omzetten in doorklikacties.

Om dit zo concreet mogelijk te illustreren, neem ik er opnieuw even de nieuwsbrief bij die ik een tijdje geleden uitstuurde. Een van de onderwerpen in die nieuwsbrief had te maken met het belang van een snelle website.

Het omgekeerde piramidemodel toegepast op een nieuwsbrief

Zoals je mooi kan zien in het bovenstaande voorbeeld, trekken beeldmateriaal en een bondige titel samen de aandacht. De tekst daaronder levert dan ondersteunende informatie die de geïnteresseerde lezer helpt overtuigen om in te gaan op de uitnodiging die mooi in de verf wordt gezet met een goed zichtbare button: Lees meer.

Dit omgekeerde piramidemodel werkt ook prima voor nieuwsbrieven waarin verschillende onderwerpen aan bod komen. In dat geval is het wel belangrijk om de nieuwsbrief netjes op te delen in makkelijk te herkennen secties. Voor elk van die secties kan het omgekeerde piramidemodel dan worden gebruikt om de aandacht van de snel scannende lezer te trekken, én om die aandacht om te buigen naar een goed geplaatste call-to-action button.

Hoe integreer je het omgekeerde piramidemodel nu concreet in je volgende nieuwsbrief?

Om het omgekeerde piramidemodel met succes te gebruiken, kan je gebruik maken van de 4 eenvoudige stappen die hieronder kort worden toegelicht.

  1. Gebruik aantrekkelijk beeldmateriaal

Onderzoek heeft uitgewezen dat het menselijk brein visuele beelden 60.000 keer sneller verwerkt dan tekst. Dat maakt meteen duidelijk waarom visuele elementen een essentieel onderdeel zijn van het omgekeerde piramidemodel.

  1. Schrijf een duidelijk waardenvoorstel

Een waardenvoorstel verklaart bondig de voordelen die je lezer te wachten staan als die een product of dienst gaat gebruiken. Een goed geschreven waardenvoorstel combineert 3 elementen om de kernboodschap duidelijk te maken:

  • helder uitleggen waarom een product of dienst belangrijk is voor je lezer,
  • aandacht hebben voor de concrete voordelen die een product of dienst bieden aan je lezer,
  • aangeven waarin een product of dienst zich onderscheidt van concurrerende aanbiedingen, en wat het tot de juiste keuze maakt voor je lezer.
  1. Hou het bij heldere, bondige teksten

Een nieuwsbrief is in de eerste plaats een incentive om geïnteresseerden binnen je doelpubliek tot actie te bewegen, en hen een volgende stap te laten zetten in je conversieproces. Korte, bondige teksten die concreet tot actie uitnodigen zijn daarom het best op hun plaats.

  1. Neem een duidelijke call-to-action op

Deze ultieme stap houdt een uitnodiging naar je lezer in om je aanbod beter te ontdekken. Hoewel je dat op verschillende manieren kan doen, wordt zo een uitnodiging toch het best in de verf gezet met een kleurige button die tot een duidelijk omschreven actie uitnodigt.

Ter afsluiting

Email nieuwsbrieven zijn een prima manier om regelmatig te communiceren met je prospecten en klanten. Het omgekeerde piramidemodel kan je helpen om meer succes met email marketing te boeken door jouw nieuwsbrieven niet enkel aantrekkelijker te maken, maar ook een pak effectiever.

Natuurlijk kan je het omgekeerde piramidemodel ook gebruiken voor je landingspagina’s of elk ander middel dat je gebruikt om de opbouw van een sterke marketing funnel te ondersteunen!

Toemaatje: Over het rendement van email marketing

Email marketing is wellicht de meest verspreide online content marketing tool, en blijft jaarlijks zelfs 20% groeien. Hoe dat komt is niet zo moeilijk te begrijpen. Of het nu privé is of professioneel, iedereen die gebruik maakt van het internet gebruikt ook email. Maar daar waar websites er op rekenen dat bezoekers hen vinden, komt email rechtstreeks in ieders persoonlijke inbox terecht. Net dat persoonlijke maakt dat de lezer zich aangesproken voelt en zich op de een of andere manier belangrijker voelt.

Email is 40 times more effective at acquiring new customers than Facebook and Twitter combined

Het rendement van email marketing is ook een pak hoger dan het rendement van sociale media. Volgens een rapport van McKinsey is “email 40 times more effective at acquiring new customers than Facebook and Twitter combined”.  Niet moeilijk te begrijpen dus dat talloze bedrijven email nieuwsbrieven blijvend gebruiken als een van de hoekstenen van hun content marketing strategie.

Interessant? Vergeet deze Unboggle post niet te delen:
Luc Meulewaeter Succes met email marketing: simpel, maar niet makkelijk
Ontdek aanverwante Unboggle posts:
Luc MeulewaeterSucces met email marketing: simpel, maar niet makkelijk