De blog van The Write Mind

3 tips voor email marketing campagnes die in het oog springen

3 tips voor email marketing campagnes die in het oog springen
In deze Unboggle post komen volgende onderwerpen aan bod:

3 tips voor email marketing campagnes die in het oog springen

Ik verklap geen geheimen als ik je vertel dat in deze tijden van tablet en smartphones ons concentratievermogen steeds meer op de proef wordt gesteld. En ja, ik weet het: met cijfers en statistieken moet je steeds voorzichtig zijn. Maar anderzijds kunnen ze best wel interessant zijn.

Daarom wil ik toch verwijzen naar recent onderzoek uitgevoerd door Microsoft waaruit zou blijken dat onze aandachtsboog te vergelijken is met die van een goudvis. Onderzoekers bevraagden 2000 deelnemers en onderzochten de hersenactiviteit van 112 andere personen. Ze kwamen daarbij tot de bevinding dat onze aandachtsboog verkort is van 12 seconden in 2000 naar 8 seconden vandaag. Ter vergelijking: de aandachtsboog van een goudvis is 9 seconden.

Voor het verkorten van onze aandachtsboog zijn uiteraard veel goede redenen te bedenken, maar daar gaat het in deze bijdrage eigenlijk niet om. Waar het dan wel om gaat is hoe we met dit probleem moeten omgaan om toch succesvolle email marketing campagnes te realiseren die  de opbouw van een sterke marketing funnel ondersteunen.

Om het daar zo concreet mogelijk over te hebben, neem ik er even de nieuwsbrief bij die ik enkele weken geleden uitstuurde. Hieronder geef ik je  dan 3 praktische tips die worden toegelicht aan de hand van die nieuwsbrief.

1. Gebruik een vertrouwde naam als afzender

De naam van de afzender is één van de meest prominente elementen van je campagne op het ogenblik dat die binnenkomt in de Inbox van je lezers. De meeste e-mail clients (zowel op desktop als mobiel) gebruiken een iets groter en zwaarder lettertype om de naam van de afzender weer te geven.

Als je wil dat email marketing campagnes ook effectief worden geopend en open rates van 30% of meer realiseren, zorg er dan in de eerste plaats voor dat de naam van de afzender onmiddellijk een belletje doet rinkelen bij je lezers.

Met success email marketing campagnes realiseren

Zelf combineer ik graag mijn naam met de bedrijfsnaam The Write Mind. Die bedrijfsnaam is belangrijk, omdat lezers zich kunnen abonneren op deze nieuwsbrief zonder mij persoonlijk te kennen. Anderzijds helpt het gebruik van mijn naam om een persoonlijke toets toe te voegen. Vergeet niet dat email bij uitstek een persoonlijk communicatiemedium is, en daar moet je dan ook maximaal op inspelen.

2. Kies voor een krachtig onderwerp dat je publiek aanspreekt

Het onderwerp van je email biedt je een extra kans om de aandacht te trekken van je potentiële lezers. Meestal wordt dit onderwerp in een iets donkerder en zwaarder lettertype weergegeven om het te laten uitspringen in vergelijking met de rest van je email. Maar hoe kan je nu het onderwerp optimaliseren om de open rate van je email te maximaliseren?

Het eerste aandachtspunt is de lengte van het onderwerp. Hoewel die lengte niet zo een heel grote impact zou hebben op open rates, ga ik zelf toch meestal voor een korte headline. Op die manier ben ik er van verzekerd dat het onderwerp van mijn email onverkort de boodschap overbrengt die ik beoog, en dat zowel op desktop als mobiel. En bovendien stimuleert het mij om snedig & ter zake te zijn!

Verder zorg ik er steeds voor elke email zoveel mogelijk te personaliseren, met inbegrip van het onderwerp. Je lezers zo veel mogelijk direct aanspreken heeft een bewezen impact op open rates. En uiteraard houd ik bij het schrijven altijd het profiel van mijn lezerspubliek in gedachten. Aangezien dat profiel in de eerste plaats vrij technisch is, doet een onderwerp als “snelheid” het steeds goed.

Verlies echter nooit uit het oog dat de vlag steeds de lading moet dekken. Daarmee bedoel ik dat de titel van je email marketing campagnes absoluut representatief moet zijn voor de inhoud ervan. Is dat niet zo, dan loop je het risico dat lezers teleurgesteld zijn en wellicht niet meer geneigd zijn om veel van jouw emails te lezen.

Tot slot: besteed ook voldoende aandacht aan de preheader van je email marketing campagnes. Die preheader is een korte tekst die onmiddellijk op het onderwerp volgt, en die ook leesbaar is bij preview in de Inbox van je lezers. Gebruik daarom de preheader om zoveel mogelijk extra interessante informatie mee te geven om je lezerspubliek ertoe te bewegen je email te openen.

Omdat de pre-healer onmiddellijk op het onderwerp volgt, zorg ik er zelf steeds voor dat beiden elkaar aanvullen en samen het verhaal van mijn nieuwsbrief samenvatten. Om aan te geven dat de nieuwsbrief van The Write Mind ook dieper ingaat op technische onderwerpen, werkt de “…ook voor ingenieurs” goed in deze context.

3. Hou het bij heldere, bondige teksten

Met een goed gekozen onderwerp en preheader maak je duidelijk wat je email te bieden heeft. Daarmee haal je zoveel mogelijk lezers over de streep om je email te openen. De volgende uitdaging bestaat erin om met de content van je email je lezers to actie te bewegen.  Daar is maar één gouden regel voor: tracht zo bondig en helder als mogelijk het voordeel voor je lezers te verwoorden.

Een van de onderwerpen in de nieuwsbrief van The Write Mind had te maken met het belang van een snelle website. Een eerste punt is dat je duidelijk moet maken waarom een snelle website belangrijk is:

  • goede gebruikservaring,
  • hoog conversiepercentage.
Met success email marketing campagnes realiseren

De uitnodiging naar de lezer ligt echter in het aanbod om meer te ontdekken over hoe je die snelheid kan meten en wat je daaruit kan leren. En die uitnodiging wordt mooi in de verf gezet met een button die tot een welomschreven actie uitnodigt: Lees meer.

Die 2 woorden zijn belangrijker dan je denkt. Zij omschrijven heel precies wat de button in petto heeft voor je lezer: meer lezen en te weten komen over het onderwerp dat zonet werd toegelicht in de nieuwsbrief.

Ter afsluiting

Email is bij uitstek een persoonlijk communicatiemedium. Dé uitdaging in het kader van je content marketing strategie ligt er in om op een goede manier om te gaan met de beperkte aandachtsboog van je lezerspubliek. En daar is  eigenlijk maar 1 goed antwoord op: sterke copywriting, met aandacht voor de interesses van je doelpubliek.

Dat begint bij een goed gekozen onderwerp dat er in slaagt om bij je lezerspubliek onmiddellijk interesse los te maken. Heldere, bondige teksten die zich richten op de voordelen voor je lezers helpen in een volgende stap hen tot actie te bewegen.

Als je dat zo leest, lijkt het dus helemaal niet zo moeilijk. En toch: goed geschreven heldere teksten, die je doelpubliek converteren en  daarmee de opbouw van je marketing tunnel ondersteunen, zijn moeilijker dan je denkt. Om het welbekende adagium “In de eenvoud toont zich de meester” te parafraseren:  helderheid en eenvoud vragen om meesterschap.

En o ja: elke email sluit ik af met een open en gepersonaliseerde uitnodiging om vragen te stellen. Ook voor deze blog post is die uitnodiging uiteraard van toepassing. Net zoals de uitnodiging om meer te ontdekken over mindreach, het email marketing aanbod van The Write Mind.

Interessant? Vergeet deze Unboggle post niet te delen:
Luc Meulewaeter 3 tips voor email marketing campagnes die in het oog springen
Ontdek aanverwante Unboggle posts:
Luc Meulewaeter3 tips voor email marketing campagnes die in het oog springen