De blog van The Write Mind

Kalfjes kondigen geboorte aan via internet

Kalfjes kondigen geboorte aan via internet
In deze Simsalabim post komen volgende onderwerpen aan bod:

Kalfjes kondigen geboorte aan via internet

Ja, beste lezer. Ook voor mij was het even schrikken toen ik dit las.  

Nochtans bleek dit artikel over precisielandbouw op innovatiesteunpunt.be een interessante toepassing van sensoren in de veeteelt toe te lichten. Het artikel in kwestie informeerde over Cows on Web, een kalf-alarmsysteem dat veehouders via het internet op de hoogte brengt van ophanden zijnde bevallingen binnen hun veestapel.

Cows on Web bestaat uit een sonde die de lichaamstemperatuur van de koe meet en een zendertje dat die informatie doorstuurt naar een server. Via het internet kan de veehouder een grafiek van de temperatuursveranderingen raadplegen voor elk dier afzonderlijk, en zo zien wanneer de bevalling eraan komt. Die aanpak biedt hem niet enkel een pak sociale en familiale voordelen, maar levert hem ook een aanzienlijk economisch meerwaarde op dankzij een gezondere veestapel.

Het is natuurlijk wel een heel mooi voorbeeld van precisielandbouw.

Technologische innovatie laat zich ook gelden in de land- en tuinbouwsector, en is daar onlosmakelijk verbonden met de opgang van wat men precisielandbouw noemt. In tegenstelling tot de klassieke landbouwmethodes, die zich richten op de behandeling van volledige landbouwpercelen of veestapels, werken precisielandbouwmethodes op een veel kleinere schaal.

Precisielandbouw wordt onder andere mogelijk gemaakt door gebruik van GPS-technologie, sensoren en computers.  Daardoor kan op een veel kleinere schaal worden ingegrepen, bijvoorbeeld om de bemesting en gewasbeschermingsmiddelen bijna per vierkante meter afzonderlijk te doseren.  Het resultaat is dat minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden verbruikt, dat CO2 uitstoot wordt verlaagd en dat de opbrengst per vierkante meter wordt verhoogd.

Dat resulteert uiteindelijk in meer duurzame landbouwmethodes

Duurzaamheid is een thema dat van groot belang is voor onze industrie in zijn geheel, en waaraan land- en tuinbouw niet aan ontsnappen.  Dat valt alleen maar toe te juichen, maar vereist van de land- en tuinbouwer wel een fundamenteel andere aanpak dan in het verleden.  De nodige investeringen zijn vaak enkel rendabel voor grotere land- en tuinbouwbedrijven. Precisielandbouw is daarom toch wel heel nauw verbonden met het thema schaalvergroting, en heeft dus op langere termijn een grote invloed op de structuur van onze land- en tuinbouwsector.

Laat ons even terug keren naar de korte termijn

Want misschien lees je wel graag het volledige artikel op innovatiesteunpunt.be waarmee we deze blog post begonnen? Daarvoor kan je alvast hier terecht.

Interessant? Vergeet deze Simsalabim post niet te delen:
Luc Meulewaeter Kalfjes kondigen geboorte aan via internet
Ontdek aanverwante Simsalabim posts:
Luc MeulewaeterKalfjes kondigen geboorte aan via internet