May 2015

Kalfjes kondigen geboorte aan via internet

Cows on Web is een kalf-alarmsysteem dat veehouders via internet op de hoogte brengt van ophanden zijnde bevallingen binnen hun veestapel. Het is absoluut een mooi voorbeeld van technologische innovatie in de land- en tuinbouwsector, en is daar onlosmakelijk verbonden met de opgang van wat men precisielandbouw noemt.